قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بوکان

شهرهای بین راهی

دیواندره

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 12:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
تعاونی7عدل09359958004

35 صندلی خالی

300,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> سقز

شهرهای بین راهی

دیواندره

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تعاونی 7عدل(09359958004)مانیتوردار/درسا یورو پنج/فاروقی

22 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> بوکان

شهرهای بین راهی

سقز, دیواندره

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:15

اتوکار: مان تخت شومانیتورداربا اینترنت
09901958721معرفت

11 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بوکان

شهرهای بین راهی

دیواندره

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
تعاونی 7عدل(09359958004)

20 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> بوکان

شهرهای بین راهی

دیواندره

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
تعاونی7عدل09359958004

42 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت