قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شهرکرد

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> فارسان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فولادشهر, زرین شهر, اصفهان (پایانه کاوه), شهرکرد

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن روبروی متروسکوی 13

19 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

350,000 ریال

همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر, فولادشهر

شنبه

1398/09/23 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵ نفره وی ای پی
تلفن رزرو02144667812

18 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان کاوه

شنبه

1398/09/23 ساعت 10:30

اتوکار: مان VIPتخت شو

21 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

شنبه

1398/09/23 ساعت 10:45

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار

22 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت