قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهرکرد و تخفیف در ترمینال تهران

رويال سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:00

اتوکار: vip17نفره مانيتوردار فاصله گذاري شده
رضاکبيري

10 صندلی خالی

870,000 ریال

سير و سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:00

اتوکار: vip17نفره فاصله گذاري شده
اتوکار رويال

4 صندلی خالی

870,000 ریال

رويال سفر

پايانه غرب (آزادي) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
ترمينال کاوه ميرود

15 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت