قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شهرکرد و تخفیف در ترمینال تهران

رويال سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 07:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

9 صندلی خالی

870,000 ریال

سير و سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 07:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
اتوکار رويال سفر

4 صندلی خالی

870,000 ریال

رويال سفر

پارکسوار بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

17 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت