قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به شهرکرد

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1

6 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
مانيتوردار ازاتوبان کاشان

18 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شهرکرد

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: VIP

5 صندلی خالی

575,000 ریال

506,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
ازجاده کاشان-مانيتور دار با اينترنت رايگان

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی