قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> خرم آباد(لرستان)

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:30

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.P(مانیتوردار)
سکوی شماره 4

16 صندلی خالی

730,000 ریال

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> خرم آباد (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:45

اتوکار: مارال VIP

17 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

22 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
رويال سفر

سکوي دوم بيهقي-اتوکارسيروسفر -> خرم آباد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
اتوکار سير

5 صندلی خالی

720,000 ریال

576,000 ریال
سير و سفر

سکوي دوم بيهقي -> خرم آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: درسا 25 نفره VIP
دوراهي بروجرد-ترمينال خرم آباد

16 صندلی خالی

720,000 ریال

612,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت