قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس پلدختر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بدره

شهرهای بین راهی

پلدختر

جمعه

1399/11/03 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دره شهر

شهرهای بین راهی

پلدختر

جمعه

1399/11/03 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2

4 صندلی خالی

640,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دره شهر

شهرهای بین راهی

پلدختر

جمعه

1399/11/03 ساعت 15:00

اتوکار: کلاسیک
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

11 صندلی خالی

640,000 ریال

      تاریخ حرکت