قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ازنا و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

اراک, ازنا

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 10:45

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی ویژه وماسک)

9 صندلی خالی

690,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 11:30

اتوکار: ولووبی ۹ پذیرائی /ماسک

19 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دورود

شهرهای بین راهی

ازنا

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

690,000 ریال

      تاریخ حرکت