قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, ازنا

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:10

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

18 صندلی خالی

540,000 ریال

432,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: ولووبی /۹

42 صندلی خالی

320,000 ریال

272,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

اراک, ازنا

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:15

اتوکار: ولووبی ۹
ترمینال جنوب

35 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دورود

شهرهای بین راهی

اراک, ازنا

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:15

اتوکار: VIP تخت شو۲۵ نفره
ترمینال جنوب

21 صندلی خالی

540,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> دورود

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ازنا

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

545,000 ریال

436,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت