قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بروجرد و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> بروجرد

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

شهرهای بین راهی

توره, اراک

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: VIP مارال سه محور ۲۹نفره

12 صندلی خالی

720,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> خرم آباد(لرستان)

شهرهای بین راهی

بروجرد

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: ماهانVIP مانیتوردار(طرح فاصله گذاری-)
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت