قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره

36 صندلی خالی

290,000 ریال

261,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> خرم آباد(لرستان)

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:45

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.P(مانیتوردار)
سکوی شماره 4

15 صندلی خالی

480,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

9 صندلی خالی

290,000 ریال

سير و سفر

سکوي دوم بيهقي -> خرم آباد

شهرهای بین راهی

بروجرد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:15

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
دوراهي بروجرد-ترمينال خرم آباد

10 صندلی خالی

480,000 ریال

رويال سفر

پارکسوار بيهقي -> اهواز

شهرهای بین راهی

بروجرد

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

4 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت