قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرم آباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

18 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۲* تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

31 صندلی خالی

460,000 ریال

391,000 ریال
پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> خرم آباد (لرستان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس VIP-تخت شو

22 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
رويال سفر

تهران بيهقي -> خرم آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
دوراهي بروجرد-ترمينال خرم اباداتوکارسيروسفر

6 صندلی خالی

570,000 ریال

484,500 ریال
سير و سفر

سکوي دوم بيهقي -> خرم آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 10:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
دوراهي بروجرد-ترمينال خرم آباد

16 صندلی خالی

570,000 ریال

484,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت