قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد, اراک

شنبه

1399/04/21 ساعت 11:15

اتوکار: مارال اسکانیا

35 صندلی خالی

490,000 ریال

465,500 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کوهدشت (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:15

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کوهدشت (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

17 صندلی خالی

875,000 ریال

743,750 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> رومشکان

شهرهای بین راهی

کوهدشت

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

32 صندلی خالی

490,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:45

اتوکار: Scania classicus 2+2

36 صندلی خالی

490,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت