قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کوهدشت و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> رومشکان

شهرهای بین راهی

کوهدشت

شنبه

1399/10/27 ساعت 16:30

اتوکار: classicus 2+2

9 صندلی خالی

620,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2

17 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد

شنبه

1399/10/27 ساعت 19:30

اتوکار: مارال اسکانیا
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

6 صندلی خالی

620,000 ریال

      تاریخ حرکت