قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ایوان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
شاهین سرتنگی 09189892192

11 صندلی خالی

755,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

ایوان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
حسین رستمی 09197141353

4 صندلی خالی

755,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

ایوان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

8 صندلی خالی

760,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایلام

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایوان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

12 صندلی خالی

760,000 ریال

684,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت