قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ایوان و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ایوان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

0 صندلی خالی

1,140,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایوان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,140,000 ریال

سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

ایوان

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، مانیتوردار

25 صندلی خالی

1,140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت