قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> ایوان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

17 صندلی خالی

900,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> ایوان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
09919762218

16 صندلی خالی

905,000 ریال

769,250 ریال
سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایلام

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایوان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

20 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
سیروسفر ایران

پایانه غرب -> ایلام

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایوان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت