قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به مهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
از مسیر سرابله-حمیل

13 صندلی خالی

760,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

مهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مهران

0 صندلی خالی

760,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
02144665093

0 صندلی خالی

760,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه غرب

پایانه غرب -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: VIP 2+1
فرزین جلیلیان

2 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

ایلام, ایلام

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا تخت شو ۲۵نفره

5 صندلی خالی

760,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

ایلام

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

1 صندلی خالی

760,000 ریال

سیرو سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> ایلام

شهرهای بین راهی

مهران

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:01

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

760,000 ریال

سپهرآسیا غرب

پایانه غرب -> مهران (ایلام )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
02144665093

0 صندلی خالی

760,000 ریال