قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یاسوج و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

شهرهای بین راهی

یاسوج

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,490,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بوشهر

شهرهای بین راهی

یاسوج

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 09356268316نوبهار

25 صندلی خالی

1,490,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گچساران (دوگنبدان )

شهرهای بین راهی

یاسوج

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,490,000 ریال

      تاریخ حرکت