قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گچساران (دوگنبدان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,235,000 ریال

864,500 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گناوه

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

گچساران

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,235,000 ریال

864,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کهگیلویه (دهدشت )

شهرهای بین راهی

یاسوج (بویراحمد), شهرضا, گچساران (دوگنبدان )

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

17 صندلی خالی

1,235,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گچساران (دوگنبدان )

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,235,000 ریال

802,750 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> گچساران (دوگنبدان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

1,235,000 ریال

864,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت