قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۱نفره
ترمینال جنوب

24 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:00

اتوکار: ولووبی ۹ / ۴۶

35 صندلی خالی

215,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:30

اتوکار: ولوو بی ۷
ترمینال جنوب

36 صندلی خالی

210,000 ریال

189,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

29 صندلی خالی

215,000 ریال

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

38 صندلی خالی

215,000 ریال

193,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت