قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, شاهرود (سمنان ), نیشابور, سمنان, دامغان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 17:40

اتوکار: وی آی پی تخت شو۲۵نفره
تلفن رزرو۰۹۳۷۱۱۳۳۲۷۵

12 صندلی خالی

820,000 ریال

492,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان, دامغان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 18:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

39 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> دامغان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

37 صندلی خالی

260,000 ریال

221,000 ریال
تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دامغان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:10

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

17 صندلی خالی

260,000 ریال

221,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

سمنان, دامغان

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:30

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

38 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت