قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شاهرود و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 08:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

4 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سبزوار

شهرهای بین راهی

دامغان, شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 08:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی ویژه وماسک)

17 صندلی خالی

690,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 09:00

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو (پذیرائی ویژه وماسک)

9 صندلی خالی

690,000 ریال

      تاریخ حرکت