قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:00

اتوکار: ولوبی۹-۴۶نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

40 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, قدمگاه (خراسان ), شاهرود (سمنان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

25 صندلی خالی

545,000 ریال

381,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

40 صندلی خالی

320,000 ریال

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

545,000 ریال

463,250 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت قبل حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

25 صندلی خالی

545,000 ریال

381,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت