قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

15 صندلی خالی

265,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> اسفراین

شهرهای بین راهی

سبزوار, دامغان, شاهرود (سمنان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

37 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:15

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

37 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

36 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: ولوبی ۹-۴۴نفره

38 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت