قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نمین و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

نمین

شنبه

1399/10/27 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
جاده شمال جاده شمال تلفن هماهنگی 09919762218

22 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

نمین

شنبه

1399/10/27 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
جاده سرچم تلفن هماهنگی09919762218

17 صندلی خالی

1,140,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> نمین

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 22:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
جاده شمال تلفن هماهنگی09919762218

16 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت