قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس پارس آباد و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:00

اتوکار: MAN classicus 2+1

16 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> پارس آباد

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:45

اتوکار: مان کلاسیک۲۹نفره

20 صندلی خالی

1,030,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:45

اتوکار: MAN classicus 2+1
بیرامی(بیله سوار)

14 صندلی خالی

1,030,000 ریال

      تاریخ حرکت