قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> پارس آباد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 17:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۶VIP نفره

26 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

16 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> پارس آباد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

12 صندلی خالی

980,000 ریال

882,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت