قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> پارس آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:45

اتوکار: اسکانیا ۲۵VIP نفره تخت شو

15 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 17:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باقری(بیله سوار)

19 صندلی خالی

980,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> پارس آباد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> پارس آباد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:45

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۲VIP نفره

19 صندلی خالی

820,000 ریال

656,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت