قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:30

اتوکار: مان ۴۷

35 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی

35 صندلی خالی

445,000 ریال

400,500 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 21:45

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی

34 صندلی خالی

445,000 ریال

400,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 22:30

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار۲۵نفره

15 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت