قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:00

اتوکار: مان ۴۷

38 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:15

اتوکار: ولوو بي VIP ۹تختشو۲۵نفره

20 صندلی خالی

660,000 ریال

594,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> خلخال

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: درسا تخت شو مانیتوردار۲۵نفره

22 صندلی خالی

660,000 ریال

627,000 ریال
ایران پیمان پایانه غرب

پایانه غرب -> خلخال

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی، جاده سرچم(مانیتوردار)

20 صندلی خالی

660,000 ریال

561,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت