قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> گرمی

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: مارال۲۵نفره تخت شو

13 صندلی خالی

980,000 ریال

784,000 ریال
تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> گرمی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> گرمی

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردبیل

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:00

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی وماسک (تلفن:7-55185401)

16 صندلی خالی

980,000 ریال

784,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت