قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> گرمی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

815,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> گرمی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

815,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> گرمی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 19:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی

14 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت