قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرمی و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> گرمی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,230,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> گرمی

شهرهای بین راهی

اردبیل

جمعه

1399/11/03 ساعت 19:00

اتوکار: VIP مارال۲۵نفره تخت شو

9 صندلی خالی

1,230,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> گرمی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت