قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشگین شهر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,170,000 ریال

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

19 صندلی خالی

1,170,000 ریال

تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو با ضدعفونی کامل

14 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت