قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

17 صندلی خالی

925,000 ریال

786,250 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

19 صندلی خالی

925,000 ریال

786,250 ریال
تعاونی 9 راه پیما پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
به همراه پک بهداشتی

18 صندلی خالی

925,000 ریال

786,250 ریال
تعاونی 14پارسیان پایانه غرب

پایانه غرب -> مشگین شهر

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو 09146278410شاه حسینی

20 صندلی خالی

925,000 ریال

647,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت