قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

آرتا سبلان

پایانه شرق -> سرعین

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، باسرویس رایگان ازدرب منزل(درمحدوده)77702777

25 صندلی خالی

810,000 ریال

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سرعین

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار سرعین سرچم

23 صندلی خالی

810,000 ریال

آرتا سبلان پایانه غرب

پایانه غرب -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سرعین

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو سرعین سرچم بدون توقف

25 صندلی خالی

810,000 ریال

آرتا سبلان

پایانه شرق -> سرعین

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 23:55

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، باسرویس رایگان ازدرب منزل(درمحدوده)77702777

0 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت