قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, رفسنجان, یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 07:30

اتوکار: scania

36 صندلی خالی

505,000 ریال

303,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, کرمان, رفسنجان, یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

16 صندلی خالی

850,000 ریال

510,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

0 صندلی خالی

850,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

یزد

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1

4 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت