قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به یزد

همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

اردستان, بم, رفسنجان, کرمان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: مارال VIP

15 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, نائین, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

13 صندلی خالی

590,000 ریال

442,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم

16 صندلی خالی

590,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:50

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

39 صندلی خالی

350,000 ریال

245,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:50

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

44 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> کرمان

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: ۲۵نفره V.I.P

23 صندلی خالی

590,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> زاهدان

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

590,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

44 صندلی خالی

350,000 ریال

245,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: مان وی ای پی باشام رایگان

15 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:50

اتوکار: وی ای پی تخت شو ۲۵ نفره
ترمینال جنوب

24 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵صندلی تخت شو

22 صندلی خالی

590,000 ریال

سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:05

اتوکار: VIP 2+1
55185424

12 صندلی خالی

472,000 ریال

472,000 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> یزد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

میبد, اردکان (یزد), نائین, اردستان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

18 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:15

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

19 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> مهریز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+2

23 صندلی خالی

280,000 ریال

280,000 ریال
شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

23 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIPباشام رایگان

16 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> یزد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIP

19 صندلی خالی

590,000 ریال

442,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کرمان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

590,000 ریال

442,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم

19 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, رفسنجان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵صندلی

13 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> مهریز

شهرهای بین راهی

میبد, اردکان (یزد), نائین, اردستان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

18 صندلی خالی

350,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:45

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

19 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+1

22 صندلی خالی

384,000 ریال

384,000 ریال
سیروسفر پایانه جنوب

پایانه جنوب -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:05

اتوکار: VIP 2+1
02155185424-26

25 صندلی خالی

472,000 ریال

472,000 ریال
ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> کرمان

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
02144665051-mahansafar.com

18 صندلی خالی

430,700 ریال

430,700 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> کرمان

شهرهای بین راهی

يزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
ميدان زارچ يزد-پايانه کرمان

18 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

13 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهربابک (کرمان )

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره باشام رایگان

13 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

حاجی آباد (هرمزگان ), سیرجان, شهربابک (کرمان ), انار, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم

21 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> یزد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), اردستان, نائین, میبد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP

13 صندلی خالی

590,000 ریال

501,500 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> کرمان

%27 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP

17 صندلی خالی

590,000 ریال

430,700 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: بی۹ * V.I.P 25
حضورمسافرین محترم 30 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

18 صندلی خالی

590,000 ریال

413,000 ریال
شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین, اردستان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا۴۴

29 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

40 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین, کاشان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: مان ۴۴نفره

35 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

472,000 ریال

472,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> سیرجان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

472,000 ریال

472,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سیرجان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردستان, شهربابک (کرمان ), یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

21 صندلی خالی

590,000 ریال

472,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا۴۴

22 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

280,000 ریال

280,000 ریال
تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> شهربابک (کرمان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

472,000 ریال

472,000 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> یزد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

میبد, اردکان (یزد), نائین

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

25 صندلی خالی

350,000 ریال

297,500 ریال
ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> یزد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
02144665051-mahansafar.com

3 صندلی خالی

501,500 ریال

501,500 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> یزد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

میبد, اردکان (یزد), نائین, اردستان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:15

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره VIP

2 صندلی خالی

590,000 ریال

501,500 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> یزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: ۲۵نفره V.I.P

19 صندلی خالی

590,000 ریال

ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1
02144665051 mahansafar.com

22 صندلی خالی

384,000 ریال

384,000 ریال
رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> يزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

15 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> یزد

%26 تخفیف

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), میبد, نائین, اردستان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

22 صندلی خالی

590,000 ریال

436,600 ریال
شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> یزد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

میبد, اردکان (یزد), نائین, اردستان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۳۲ نفره تک صندلی

16 صندلی خالی

480,000 ریال

408,000 ریال
سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> يزد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
ميبدميدان سنتو*اردکان ميدان شفق*نائين ميدان نيرو انتظامي

15 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> یزد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نائین

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: VIP

18 صندلی خالی

590,000 ریال

442,500 ریال