قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس میبد و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت ماهان سفرایرانیان پایانه غرب

پایانه غرب(تهران) -> یزد

شهرهای بین راهی

اردکان (یزد), نائین, اردستان, میبد

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:20

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ، رزرو ۰۲۱۴۴۶۶۵۰۵۱
تلفن رزرو 02144665051

30 صندلی خالی

640,000 ریال

ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
تلفن رزرو 44665051-2

35 صندلی خالی

640,000 ریال

ماهان سفر پایانه غرب

پایانه غرب -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:45

اتوکار: VIP 2+1
رزرو بلیط با 02144665051

1 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت