قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,585,000 ریال

1,268,000 ریال
تعاونی6 ایمن سفر ایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> عسلویه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

1,585,000 ریال

1,268,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت