قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل, گرگان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: SCANIA MARAL-VIP

20 صندلی خالی

680,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل, گرگان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: ماهانV.I.Pمانیتوردار
مسیرازجاده هراز

13 صندلی خالی

680,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

38 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

680,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل, گرگان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 11:00

اتوکار: درساV.I.Pمانیتوردار
مسیر ازجاده هراز

22 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت