قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس تهران به گرگان

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: Scania classicus 2+2

9 صندلی خالی

310,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه شرق

پایانه شرق -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

10 صندلی خالی

565,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:50

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، 09393006322خاتمی

2 صندلی خالی

565,000 ریال

536,750 ریال
ایران پیمان پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

37 صندلی خالی

310,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

23 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: SCANIA 44

10 صندلی خالی

310,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: ماهانV.I.Pمانیتوردار

3 صندلی خالی

565,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تعاونی 7 عدل پایانه شرق

پایانه شرق -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral 2+2

28 صندلی خالی

310,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه شرق

پایانه شرق -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: MAN 2+2

10 صندلی خالی

310,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال شرق

ترمینال شرق تهران -> گنبد

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانيا

30 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: SCANIA-VIPنفره۲۵ تخت شو

6 صندلی خالی

565,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: درســا V.I.P(مانیتوردار)

4 صندلی خالی

565,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه شرق

پایانه شرق -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
با مانیتور شخصی

25 صندلی خالی

565,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴

6 صندلی خالی

310,000 ریال

294,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.P

3 صندلی خالی

565,000 ریال

رویال سفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي

21 صندلی خالی

550,000 ریال

سیروسفر تهران ترمینال بیهقی

ترمینال بیهقی تهران -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
ازفيروزکوه-امکانات رفاهي بااينترنت رايگان

25 صندلی خالی

550,000 ریال