قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ, بابل, آمل

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره با(اینترنت رایگان)

35 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بندر ترکمن

شهرهای بین راهی

بهشهر, سارئ

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره با(اینترنت رایگان)

37 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت