قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گنبدکاووس و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> بجنورد

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, گنبدکاووس

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: VOLVO T2

18 صندلی خالی

560,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گرگان, گنبدکاووس

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 18:30

اتوکار: DORSA VIP25مانیتوردار

3 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گرگان, گنبدکاووس

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

14 صندلی خالی

560,000 ریال

      تاریخ حرکت