قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

سير و سفر

تهران شرق -> گنبد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 09:35

اتوکار: اسکانيا

44 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, بابل, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: SCANIA MARAL-VIP

25 صندلی خالی

730,000 ریال

همسفر چابکسواران پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, بابل, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: ماهانV.I.Pمانیتوردار
مسیرازجاده هراز

19 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, بابل, آمل

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

24 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, بابل, گنبدکاووس

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:30

اتوکار: VOLVO-TX

40 صندلی خالی

445,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت