قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, بابل, آمل

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 06:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

35 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, آمل, گنبدکاووس

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

36 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گرگان, بهشهر, سارئ, آمل, گنبدکاووس

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:15

اتوکار: SCANIA-VIP32

21 صندلی خالی

505,000 ریال

رويال سفر

سکوي دوم بيهقي-اتوکارسيروسفر -> گنبد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
از هراز اتوکار سيروسفر

3 صندلی خالی

600,000 ریال

سير و سفر

سکوي دوم بيهقي -> گنبد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
از هراز مشترک با رويال و دردشت

3 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت