قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ, بابل

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: SCANIA-VIP مارال۲۵ نفره تخت شو

13 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو-بی-۹-سالار

39 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا ۳۱ نفره کلاسیک

27 صندلی خالی

635,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

28 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
15دقیقه قبل از حرکت تعاونی 15 شرق باشید

32 صندلی خالی

445,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت