قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:15

اتوکار: SCANIA-VIP32

29 صندلی خالی

635,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو بی۷

40 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو-بی-۹-سالار

39 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا ۳۱ نفره کلاسیک

27 صندلی خالی

635,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

34 صندلی خالی

445,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت