قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ, آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو بی ۱۲

11 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا ۳۱ نفره کلاسیک

0 صندلی خالی

530,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

35 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴

32 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> کلاله

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴

30 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت