قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ, بابل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 07:30

اتوکار: SCANIA-MARAL

44 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:30

اتوکار: VOLVO-TX

42 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 12:45

اتوکار: SCANIA-MARAL
ازجاده فیروزکوه

35 صندلی خالی

445,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گالیکش

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گالیکش

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت