قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گالیکش و تخفیف در ترمینال تهران

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 07:30

اتوکار: SCANIA-MARAL

31 صندلی خالی

560,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر, سارئ

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 11:30

اتوکار: VOLVO-VIP

12 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> گالیکش

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس, گرگان, بهشهر

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 12:45

اتوکار: SCANIA-MARAL
ازجاده فیروزکوه

31 صندلی خالی

560,000 ریال

      تاریخ حرکت