شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده, میاندوآب, مراغه, مهاباد (آذربایجان غربی )

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 15:45

اتوکار: مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتوردار
09101914486آرش افشانی

19 صندلی خالی

1,010,000 ریال

808,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده, میاندوآب, مراغه, مهاباد (آذربایجان غربی )

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 17:45

اتوکار: مان ۲۵نفره تخت شوUSBدار
09101914486آرش افشانی

19 صندلی خالی

1,010,000 ریال

808,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده, میاندوآب, مراغه

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 19:30

اتوکار: مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتوردار
09101914486آرش افشانی

19 صندلی خالی

1,010,000 ریال

808,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> پیرانشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

نقده, میاندوآب, مراغه, مهاباد (آذربایجان غربی )

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 20:00

اتوکار: مارال ۲۵نفرهV.I.P تخت شو مانیتوردار
09101914486آرش افشانی

17 صندلی خالی

1,010,000 ریال

808,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت