تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

سه شنبه

1399/01/12 ساعت 08:15

اتوکار: وی آی پی تک صندلی ۳۱نفره
ترمینال جنوب

28 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

سه شنبه

1399/01/12 ساعت 15:00

اتوکار: ولووبی ۹ / ۴۶

35 صندلی خالی

245,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت