شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 07:30

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

21 صندلی خالی

600,000 ریال

468,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, دلیجان, خمینی شهر

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 08:00

اتوکار: مان VIP مانیتوردار(تخت شو)شارژاختصاصی.تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

26 صندلی خالی

605,000 ریال

484,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 09:00

اتوکار: وی ای پی مانیتوردار

18 صندلی خالی

600,000 ریال

468,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 10:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

21 صندلی خالی

600,000 ریال

468,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> نجف آباد (اصفهان )

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, خمینی شهر

دوشنبه

1399/08/05 ساعت 11:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

21 صندلی خالی

600,000 ریال

468,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت