شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> گلپایگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دلیجان

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا /۴۴

32 صندلی خالی

265,000 ریال

212,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> خوانسار

شهرهای بین راهی

دلیجان, گلپایگان

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:45

اتوکار: اسکانیا /۴۴

32 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> بوئین ومیاندشت

شهرهای بین راهی

داران (اصفهان ), خوانسار, گلپایگان

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

28 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۲۹ نفره*

5 صندلی خالی

360,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک پایانه بيهقي

پایانه بیهقی(تهران) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 23:55

اتوکار: مارال وی آی پی ۳۰ نفره

4 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت