شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 23:45

اتوکار: اسکانیا تکصندلی ۲۹نفره مانیتوردار*تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

12 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت تعاونی شماره یک پایانه بيهقي

پایانه بیهقی(تهران) -> گلپایگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/20 ساعت 23:55

اتوکار: مارالVIP تخت شو۲۵ نفره

4 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت