شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو

10 صندلی خالی

1,325,000 ریال

1,126,250 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, خرمشهر, اندیمشک

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

1,325,000 ریال

1,126,250 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اهواز, اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:10

اتوکار: درسا V.I.P مانیتور دار

9 صندلی خالی

1,325,000 ریال

1,126,250 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اهواز, اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:30

اتوکار: VIP مانیتور دار تلفن۷-۵۵۱۸۵۴۰۱

20 صندلی خالی

1,320,000 ریال

1,122,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, شوش, اندیمشک

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 19:00

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

23 صندلی خالی

1,325,000 ریال

1,126,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت