همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اهواز, شوش, اندیمشک

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

6 صندلی خالی

1,105,000 ریال

994,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اهواز, اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی /۲۵نفره

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

880,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه غرب

پایانه غرب تهران -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), خرمشهر, آبادان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 20:45

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره
ترمینال آزادی

0 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت