شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شاهین شهر, ميمه (اصفهان), قم, دلیجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:45

اتوکار: مان تختشو۲۶ نفره مانیتوردار

19 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> خمین

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

44 صندلی خالی

185,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> خمین

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

44 صندلی خالی

185,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> خمین

شهرهای بین راهی

قم, دلیجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

44 صندلی خالی

185,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

استان قم, دلیجان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

35 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت