تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

32 صندلی خالی

240,000 ریال

تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> محلات

شهرهای بین راهی

دلیجان, استان قم

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

38 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت