همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> خرم آباد(لرستان)

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:00

اتوکار: درســا V.I.P(مانیتوردار)
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> خرم آباد (لرستان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:30

اتوکار: وی ای پی مانیتوردار

0 صندلی خالی

610,000 ریال

549,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> خرم آباد(لرستان)

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/12/02 ساعت 23:45

اتوکار: درســا V.I.P(مانیتوردار)
سکوی شماره 4

0 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت