همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> خرم آباد (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد

شنبه

1399/05/18 ساعت 16:45

اتوکار: VIP B9-۵۵۱۸۵۴۳۰

22 صندلی خالی

575,000 ریال

488,750 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: VIP مانیتوردار*شارژاختصاصی*تغذیه*وماسک تلفن.تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

19 صندلی خالی

575,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مسجدسلیمان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شوشتر, دزفول, اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), بروجرد

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: درسـا(25VIPنفره)مانیتوردار+شارژراختصاصی+( شام ) تلفن تماس55185312

13 صندلی خالی

575,000 ریال

460,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> بروجرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:30

اتوکار: مارال تک صندلی ۳۰نفره

30 صندلی خالی

460,000 ریال

368,000 ریال
همسفر چابکسواران پایانه بیهقی

پایانه بیهقی(تهران) -> خرم آباد(لرستان)

شهرهای بین راهی

اراک, بروجرد

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:30

اتوکار: ۲۵نفرهV.I.P(مانیتوردار)
سکوی شماره 4

16 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت