شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد, اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:00

اتوکار: مارال اسکانیا
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

36 صندلی خالی

490,000 ریال

441,000 ریال
شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا (۳۰ تک)V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 15قیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

15 صندلی خالی

680,000 ریال

578,000 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد, اراک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:30

اتوکار: مارال اسکانیا
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

36 صندلی خالی

490,000 ریال

441,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت