شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: مارال اسکانیا
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

22 صندلی خالی

410,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا (۳۰ تک)V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 15قیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

22 صندلی خالی

565,000 ریال

508,500 ریال
شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: مارال اسکانیا
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

22 صندلی خالی

410,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت