تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
ترمینال جنوب

36 صندلی خالی

240,000 ریال

204,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

25 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دامغان, سمنان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:00

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شو(پذیرائی ویژه وماسک).۵۵۱۸۵۳۱۲

22 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
تعاوني 2 پی ام تی جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:15

اتوکار: ولوو بی ۷
ترمینال جنوب

36 صندلی خالی

240,000 ریال

204,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سمنان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

آرادان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:45

اتوکار: اسکانیا۴۴

38 صندلی خالی

245,000 ریال

220,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت