تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> دامغان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

31 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شاهرود (سمنان )

شهرهای بین راهی

سمنان, دامغان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

35 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سبزوار

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان, دامغان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 09:30

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه)تلفن تماس.۵۵۱۸۵۳۱۲

23 صندلی خالی

445,000 ریال

378,250 ریال
شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان, دامغان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> سبزوار

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), سمنان, دامغان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 12:15

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه)تلفن تماس.۵۵۱۸۵۳۱۲

22 صندلی خالی

445,000 ریال

378,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت