شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

زرین شهر, اصفهان کاوه

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:15

اتوکار: ۲۵VIPنفره تخت شوبا(پذیرائی ویژه).۵۵۱۸۵۳۱۲

25 صندلی خالی

690,000 ریال

586,500 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:45

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
همسفر مهر پايانه غرب

پایانه غرب تهران -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر, فولادشهر, دلیجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:30

اتوکار: ۲۵ نفره وی ای پی
تلفن رزرو02144667812

20 صندلی خالی

690,000 ریال

586,500 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:45

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

23 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
همسفر مهر پايانه  جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, فولادشهر, زرین شهر

شنبه

1399/04/21 ساعت 12:00

اتوکار: MAN VIP مانیتوردار-۵۵۱۸۵۴۳۰

23 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت