شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> پلدختر

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:00

اتوکار: scania

13 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, دزفول, بروجرد, خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-۹۲-۵۵۱۸۵۳۸۷
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو سکوی تعاونی 13

12 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, بروجرد, اراک, خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی تخت شو

23 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> اهواز

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی ویژه (تلفن:7-55185401)

20 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> آبادان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر, اهواز, خرم آباد (لرستان )

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

21 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت