شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 06:45

اتوکار: اسکانیا تک صندلی۳۲

18 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:45

اتوکار: مارال اسکانیا
55185408الی10حضورشمامسافرمحترم نیم ساعت حرکت درتعاونی 16الزامی است09029607496-09029607495

34 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> دزفول

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, بروجرد, شوش دانیال, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار

14 صندلی خالی

730,000 ریال

620,500 ریال
شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> کوهدشت (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا۴۴

36 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> خرم آباد (لرستان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا /۴۴ تلفن تماس۵۵۱۸۵۳۱۲

42 صندلی خالی

460,000 ریال

391,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت