قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سراب و تخفیف در ترمینال اسلامشهر

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> سراب (آذربایجان شرقی )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

26 صندلی خالی

850,000 ریال

680,000 ریال
شرکت راحت پر اسلامشهر

اسلامشهر -> سراب (آذربایجان شرقی )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
56347080/56367080

25 صندلی خالی

850,000 ریال

680,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> سراب (آذربایجان شرقی )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

26 صندلی خالی

850,000 ریال

680,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت