قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسلامشهر

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

23 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت راحت پر اسلامشهر

اسلامشهر -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
56347080/56367080

26 صندلی خالی

650,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> سراب (آذربایجان شرقی )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

14 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت