قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسلامشهر

شرکت تعاونی 13 تک سفر - اسلام شهر

اسلامشهر -> تکاب (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بیجار

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 06:00

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت تعاونی 13 تک سفر - اسلام شهر

اسلامشهر -> تکاب (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

بیجار

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: مان ۴۷ نفره

16 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت