قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اردبیل و تخفیف در ترمینال اسلامشهر

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> اردبیل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

26 صندلی خالی

940,000 ریال

752,000 ریال
شرکت راحت پر اسلامشهر

اسلامشهر -> اردبیل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1
56347080/56367080

24 صندلی خالی

940,000 ریال

752,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> اردبیل

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

24 صندلی خالی

940,000 ریال

752,000 ریال

      تاریخ حرکت