قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اسلامشهر

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

26 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

22 صندلی خالی

750,000 ریال

675,000 ریال
شرکت راحت پر اسلامشهر

اسلامشهر -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1
56347080/56367080

24 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت