قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرگان و تخفیف در ترمینال اسلامشهر

شرکت راحت پر اسلامشهر

اسلامشهر -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+2
56347080/56367080

25 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان

اسلامشهر -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+2
داورپناه-تلفن های رزرو56354045-56360039-56374045

0 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت تعاونی 13 تک سفر - اسلام شهر

اسلامشهر -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا

0 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت