قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت شماره 7 عدل شهريار

شهریار -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:30

اتوکار: اس سی ۴۵۷(همراه با پک بهداشتی )

29 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو بی۹

35 صندلی خالی

370,000 ریال

296,000 ریال
شرکت پی ام تی تعاونی شماره2 شعبه شهریار

شهریار -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی ۹(همراه با پک بهداشتی )

40 صندلی خالی

370,000 ریال

296,000 ریال
شرکت شماره 7 عدل شهريار

شهریار -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی ۹(همراه با پک بهداشتی )

36 صندلی خالی

370,000 ریال

296,000 ریال
شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> شیروان (خراسان )

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: بنز۴۵۷se

40 صندلی خالی

370,000 ریال

296,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت