قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت سيروسفر شهريار

شهریار -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو بی۹

38 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
شرکت پی ام تی تعاونی شماره2 شعبه شهریار

شهریار -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی ۹

40 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهريار

شهریار -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: ولو بی ۹

28 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> شیروان (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, آزادشهر, گرگان, سارئ

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:30

اتوکار: بنز۴۵۷se

40 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت