قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت همسفر چابکسواران شهریار

شهریار -> اهواز

شهرهای بین راهی

خرم آباد (لرستان ), بروجرد, اراک, اندیمشک

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP

2 صندلی خالی

1,030,000 ریال

شرکت آسیاسفر نماینده شهریار

شهریار -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:45

اتوکار: مارال تخت شو/ پذیرایی /بسته بهداشتی
محل سوارشدن پایانه فاز3 اندیشه65289311

8 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت