قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

آسیا سفر شهریار

ترمینال شهریار -> اهواز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس vip تخت شو
www.asiasafar.cc تخفیف شناور

9 صندلی خالی

1,030,000 ریال

927,000 ریال
آسیا سفر شهریار

ترمینال شهریار -> اهواز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اندیمشک محل سوار شدن : اندیشه پایانه فاز 3

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو vip
www.asiasafar.cc تخفیف شناور

2 صندلی خالی

1,030,000 ریال

927,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت