قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت پی ام تی تعاونی شماره2 شعبه شهریار

شهریار -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:00

اتوکار: وی ای پی (بی ۹- تخت شو)

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

شرکت گیتی پیما شهريار

شهریار -> شیراز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی(۲۵نفره -مارال) تخت شو

6 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت