قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهریار

شرکت آسیاسفر نماینده شهریار

شهریار -> اهواز

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان ), بروجرد, قم, اراک

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن پایانه فاز3اندیشه 02165289311

32 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت حاجت گشت شهریارنماینده ایرانپیما تبریز

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, قم, اراک

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا.۴۴

33 صندلی خالی

250,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهریار

شهریار -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

بروجرد, اراک

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا مارال VIP

3 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت